10 Lines Christmas Essay in Punjabi for Kids Class 1,2,3,4 and 5

ਕ੍ਰਿਸਮਸ

  1. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।
  2. ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ।
  4. ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ।
  5. ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।
  6. ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
  7. ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ।
  8. ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
  9. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ।
  10. ਇਸ ਲਈ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

Leave a Comment