10 lines Essay on Birds in Marathi For Class 1,2,3,4,5,6 and 7

Birds (पक्षी)

A Few Short Simple Lines on Birds for Kids

  1. पक्षी अतिशय विशेष प्राणी आहेत.
  2. जगात बरीच रंगीबेरंगी पक्षी आहेत.
  3. त्यांचे पंख, एक चोच आणि दोन पाय आहेत.
  4. पक्ष्यांचे आकार वेगवेगळे असतात.
  5. पक्षी झाडावर घरटे करतात.
  6. आकाशात बहुतेक पक्षी उडू शकतात.
  7. ते त्यांची चोच खाण्यासाठी वापरतात.
  8. ते घरगुती किंवा वन्य असू शकतात.
  9. अंडी, मांस आणि पिसे यासाठी पक्ष्यांकडून काही प्रजाती पाळल्या जातात.
  10. शहामृग हा ग्रहातील सर्वात उंच आणि वजनदार पक्षी आहे.

Leave a Comment