10 lines Essay on Doctor in Marathi Class 1-7

डॉक्टर (Doctor)

A Few Lines Short Simple Essay on Doctor for Children

  1. डॉक्टर आपल्या समाजात खूप महत्वाचे आहेत.
  2. डॉक्टर ईश्वरासारखे असतात कारण त्यांनी बर्‍याच जिवांचे रक्षण केले.
  3. ते निरोगी होण्यासाठी प्रत्येक आजारी लोकांशी चांगल्या प्रकारे वागतात.
  4. शरीर तपासणीनंतर ते सल्ला देतात व औषध लिहून देतात.
  5. डॉक्टर रूग्णांवर रूग्णालय आणि दवाखाने उपचार करतात.
  6. नर्स आणि कंपाऊंडर डॉक्टरांना लोकांना उपचार करण्यास मदत करतात.
  7. सामान्यत: ते पांढरे आणि हिरवे कपडे घालतात.
  8. स्टेथोस्कोप नेहमीच डॉक्टरांच्या गळ्यात टांगलेले असते.
  9. आरोग्याच्या वेगवेगळ्या समस्यांसाठी वेगवेगळे डॉक्टर आहेत.
  10. 1 जुलै हा भारतातील डॉक्टरांचा दिवस मानला जातो.

Leave a Comment

Your email address will not be published.