10 lines Good Manners Essay in Punjabi Class 1,2,3,4,5,6 and 7

Good Manners

A Few Short Simple Lines on Good Manners for Kids

  1. ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
  2. ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.
  3. ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
  4. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ isੰਗ ਹੈ.
  5. ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ coveredੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  6. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ “ਧੰਨਵਾਦ” ਕਹੋ.
  7. “ਮਾਫ ਕਰੋ” ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.
  8. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੋ.
  9. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ.
  10. ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਨਿਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published.