10 lines Health Is Wealth Essay in Marathi for Class 1-10

Health Is Wealth (आरोग्य हे संपत्ती आहे)

A Few Lines Short Simple Essay on Health Is Wealth for Children

  1. आपल्या आयुष्यात आपले शरीर निरोगी असणे खूप महत्वाचे आहे.
  2. आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे आपले पहिले कार्य केले पाहिजे.
  3. निरोगी व्यक्ती आपले कार्य पूर्ण उत्साहाने पार पाडते.
  4. ज्याची तब्येत चांगली आहे तो खरोखर श्रीमंत आहे.
  5. पैसा – संपत्ती निरुपयोगी असते जेव्हा आपले आरोग्य चांगले नसते.
  6. आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे.
  7. चांगल्या आरोग्यासाठी आपण संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्यावा.
  8. नियमित आरोग्यास आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम करणे देखील खूप महत्वाचे आहे.
  9. व्यायामामुळे आपले शरीर दीर्घकाळ निरोगी राहते.
  10. म्हणून आपण संतुलित आहार घ्यावा आणि नियमित व्यायाम केला पाहिजे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.