10 lines Mother Teresa Essay in Punjabi for Class 1-10

ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਲੇਖ (Mother Teresa Essay)

A Few Lines Short Simple Essay on Mother Teresa for Students

  1. ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਗਸਤ 1910 ਨੂੰ ਓਟੋਮੈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ.
  2. ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
  3. ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਨਨ ਸੀ।
  4. ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
  5. ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ 1929 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ।
  6. ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
  7. ਪਵਿੱਤਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
  8. 1980 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  9. ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਸੀ.
  10. ਉਸਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.