10 lines My Garden Essay in Marathi for Class 1-10

My Garden Essay in Marathi

A Few Lines Short Simple Essay on My Garden for Students

  1. माझ्या घरासमोर माझ्याकडे एक छोटीशी बाग आहे.
  2. माझ्या बागेत गुलाब, हिबिस्कस, झेंडू आणि चमेली अशी बरीच सुंदर फुले आहेत.
  3. माझ्या आजोबांना बागकाम आवडते आणि दररोज आमच्या बागेत काम करतात.
  4. रोज मला झाडांना कसे पाणी द्यावे हे त्याने मला शिकवले.
  5. मी रोज संध्याकाळी बागेत माझ्या पाळीव कुत्री, टोमीबरोबर खेळतो.
  6. मी जेव्हा जेव्हा माझ्या कुटूंबासह सुट्टीसाठी जातो तेव्हा आम्ही आजूबाजूच्या नर्सरीला भेट देतो आणि आमच्या बागेत अधिक रोपे गोळा करतो.
  7. माझे आवडते फ्लॉवर गुलाब आहे आणि आमच्या बागेत वेगवेगळे प्रकार आहेत.
  8. दररोज सूर्य वनस्पतींवर चमकतो आणि सुंदर फुलपाखरे फुलांच्या वर फिरतात.
  9. माझ्या बागेत एक सफरचंदाचे झाड आहे जे चांगले फळ देते.
  10. बागकाम हा माझा आवडता छंद आहे आणि मला माझ्या बागेत वेळ घालवायला आवडते.

Leave a Comment