10 lines My Pet Rabbit Essay in Marathi for Class 1-10

माझे पाळीव प्राणी ससा निबंध (My Pet Rabbit Essay)

A Few Lines Short Essay on My Pet Rabbit for Kids

  1. एक ससा लांब कान असलेला एक लहान प्राणी आहे.
  2. माझ्याकडे “बनी” नावाचा एक पाळीव ससा आहे
  3. एक ससा एक लहान मान आणि डोके अंडी सारखे आकार आहे.
  4. बनीच्या त्वचेवर जाड फर असते.
  5. त्याचे डोकेकडे दोन डोळे आहेत.
  6. एका ससाचे डोळे असतात जे 360 अंश हलवू शकतात.
  7. त्याचे चार लहान परंतु शक्तिशाली पाय आहेत.
  8. पायांमुळे ते खूप उडी मारू शकते.
  9. बाणी हा शाकाहारी प्राणी आहे, तो घास, पाने, फळे, भाज्या इत्यादी खातो.
  10. ससा सहसा दीर्घकाळ शेतात चरतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published.