10 lines My Self Essay in Marathi for Class 1,2,3,4,5,6 and 7

A Few Lines Short Simple Essay on My self for Kids

  1. मी राहूल कुमार आहे
  2. मी 7 वर्षांचा आहे.
  3. मी दिल्ली पब्लिक स्कूल मध्ये चतुर्थ इयत्तेत शिकतो.
  4. माझ्या वडिलांचे नाव श्री.अदित्य कुमार आणि आईचे नाव श्रीमती अलार कुमार.
  5. मी खूप प्रामाणिक मुलगा आहे.
  6. मला एक लहान बहीण आहे.
  7. मला व्यंगचित्र पहायला आवडते.
  8. मला माझ्या मित्रांसह क्रिकेट खेळायला आवडते.
  9. मी माझे गृहपाठ नियमितपणे पूर्ण करतो.
  10. मी माझ्या शिक्षक आणि वडीलजनांकडे लक्ष आणि आदर देतो

Leave a Comment

Your email address will not be published.