10 Lines on Butterfly in Marathi For Class 1-10

फुलपाखरू (Butterfly)

A Few Lines Short Simple Essay on Butterfly for Kids

 1. एक सुंदर पंख असलेले कीटक म्हणजे फुलपाखरू.
 2. त्यांना जोडलेले सहा पाय आहेत, शरीराचे तीन भाग आणि दोन अँटेना.
 3. डोके, छाती आणि शेपटी (उदर) हे तीन भाग आहेत.
 4. फुलपाखराच्या शरीरावर छोट्या छोट्या संवेदी केस आढळतात.
 5. फुलपाखरांच्या विविध प्रजातींचे वेगवेगळ्या रंगाचे पंख आहेत.
 6. अंड्यांमधून, फुलपाखरे जीवनात येतात.
 7. ते फुलांचा रस चोखतात.
 8. भारतीय उपखंडात पंधरा हजार फुलपाखरू प्रजाती आढळू शकतात.
 9. त्यांचे शरीराचे तापमान सामान्यत: 29 ° से होते.
 10. प्रत्येकाला फुलपाखरे पाहणे आवडते.

5 Lines on Butterfly in Marathi for Ukg, Class 1,2,3,4 and 5

 1. फुलपाखरू एक सुंदर लहान कीटक आहे
 2. हे फुलाभोवती उडते
 3. त्याचे दोन सुंदर पंख आहेत
 4. जगात अनेक प्रकारची फुलपाखरे आहेत
 5. फुलपाखराचे आयुष्य लहान आहे

Leave a Comment

Your email address will not be published.