10 Lines on Diwali Festival in Kannada for Kids Class 1,2,3,4,5 and 6

ದೀಪಾವಳಿ

A Few Short Simple Lines on Diwali festival for Kids

  1. ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬ.
  2. ಇದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  3. ಇದು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ.
  4. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
  5. ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ದೀಪಾವಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ.
  7. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  8. ಜನರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
  9. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ.
  10. ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಶಾಲಾ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.