10 lines Summer Season Essay in Punjabi Class 1-10

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ (Summer season)

A Few Lines Short Simple Essay on Summer Season for Kids

  1. ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  2. ਇਹ ਮੌਸਮ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  3. ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
  4. ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  5. ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  6. ਨਦੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  7. ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  8. ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ.
  9. ਅੰਬ, ਖੀਰੇ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਆਦਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਗਦੇ ਹਨ.
  10. ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

Leave a Comment