పండ్ల పేరు | All Fruits Name in Telugu and English

All Dry, Summer, and Winter Fruits Name List in Telugu and English

Fruits Name in EnglishFruits Name in Telugu
Grapesద్రాక్ష
Papayaబొప్పాయి
Mangoమామిడి
Appleఆపిల్
Hog Plumహాగ్ ప్లం
Walnutవాల్నట్
Sugarcaneచెరుకుగడ
Orangeఆరెంజ్
Wood Appleबेल in Hindi
Bananaఅరటి
Carambolaకారాంబోలా
Cucumberదోసకాయ
Raisinఎండుద్రాక్ష
Datesपिंड खजूर
Carrotకారెట్
Oliveఆలివ్
Berryబెర్రీ
Blackberry
Pomegranateదానిమ్మ
Figsఅంజీర్
Watermelonపుచ్చకాయ
Palm Fruitతాటి పండు
Tamarindచింతపండు
Coconutకొబ్బరి
Pearపియర్
Jack Fruitజాక్ పండు
Guavaజామ
Peachపీచు
Jujubeజుజుబే
Almondబాదం
Pine Appleఅనాస పండు
Lemonనిమ్మకాయ
Lichiలీచీ

Dry Fruits Name in English and Telugu

Dry Fruits Name in EnglisDry Fruits Name in Telugu
Almondబాదం
Apricotనేరేడు పండు
Cashewnutsజీడిపప్పు
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsఅంజీర్
Fox Nutఫాక్స్ నట్
Walnutsవాల్‌నట్స్
Peanutsవేరుశెనగ
Pine Nutపైన్ గింజ
Pistachiosపిస్తాపప్పులు
Raisinsఎండుద్రాక్ష
Saffronకుంకుమ
Chestnutచెస్ట్నట్
Pumpkin Seedsగుమ్మడికాయ గింజలు
Dried Blueberryఎండిన బ్లూబెర్రీ
Cranberryక్రాన్బెర్రీ
Dried Prunesఎండిన ప్రూనే
Black Walnutబ్లాక్ వాల్నట్

Summer Fruits Name in Telugu and English

Summer Fruits Name in EnglishSummer Fruits Name in Telugu
Watermelonపుచ్చకాయ
Mangoమామిడి
Datesपिंड खजूर in Hindi
Figsఅంజీర్
Cantaloupeకాంతలూప్
Kiwiకివి
Pearపియర్
Blackberryనల్ల రేగు పండ్లు
Chikooచికూ
Avocadoఅవోకాడో
Wood Appleచెక్క ఆపిల్
Cucumberదోసకాయ
Lycheeలీచీ
Jackfruitజాక్ ఫ్రూట్
Java Plumజావా ప్లం

Winter Fruits Name in English and Telugu

Winter Fruits Name in EnglishWinter Fruits Name in Telugu
appleఆపిల్
Kiwiకివి
Grapesద్రాక్ష
orangeనారింజ
Strawberryస్ట్రాబెర్రీ
Pineappleఅనాస పండు
Pomegranateదానిమ్మ
Guavaజామ

Leave a Comment

Your email address will not be published.