My Favourite Bird Parrot Essay in Marathi

पोपट निबंध (Parrot Essay)

पोपट वर काही ओळींचा निबंध (Few Lines Essay on Parrot)

  1. पोपट हा एक अतिशय सुंदर पक्षी आहे.
  2. त्यात हिरव्या रंगाचे पंख आहेत.
  3. त्यात वक्र लाल रंगाची चोच आहे.
  4. नर पोपटाच्या गळ्यावर काळ्या रंगाची अंगठी असते.
  5. पोपट धान्य, फळ, भाजीपाला आणि उकडलेले तांदूळ खातो.
  6. हा एक बोलणारा पक्षी आहे.
  7. उबदार देशांमध्ये पोपट आढळतात.
  8. तो झाडांवर राहतो.
  9. पोपट चांगले शिकणारे आहेत.
  10. लोक पाळीव प्राणी म्हणून ठेवतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published.