10 Simple Sentences Essay About My School in Marathi for Students

माझा शाळेचा निबंध (My school essay)

माझ्या शाळेबद्दल काही लहान ओळी ( few short lines about my school)

  1. माझी शाळा शहरातील सर्वात लोकप्रिय शाळांपैकी एक आहे.
  2. माझी शाळेची इमारत खूप प्रशस्त आणि सुंदर आहे.
  3. माझ्या शाळेचे एक मोठे मैदान आहे जेथे मी विविध मैदानी खेळ खेळू शकतो.
  4. माझ्या शाळेत माझे बरेच मित्र आहेत जेथे आम्ही अभ्यास करतो आणि एकत्र खेळतो.
  5. माझे शाळेचे शिक्षक अतिशय दयाळु आणि प्रत्येकाकडे लक्ष देतात.
  6. आम्ही माझ्या शाळेत सर्व राष्ट्रीय कार्ये मोठ्या आल्हाददायक आणि शोसह साजरे करतो.
  7. माझ्या शाळेत एक मोठी लायब्ररी आहे जिथे आपण पुस्तके वाचू शकतो.
  8. माझे शाळा दर आठवड्यातून एकदा शारीरिक शिक्षण वर्ग घेते.
  9. माझ्या शाळेत एक विज्ञान प्रयोगशाळा आहे जी सुसज्ज आहे.
  10. मला शाळेत जायला आवडते कारण मी दररोज नवीन गोष्टी शिकतो.

Leave a Comment

Your email address will not be published.